Brígit Torrents del Río

Dissenyadora gràfica | Disseny gràfic
– Imatge corporativa
– Comunicació gràfica
– Disseny editorial
– Instal·lacions efímeres
– Packaging
– Letterpress

“La mano derecha de Domingo Recreativos”
“Poseu en bonito les nostres idees”
Client dixit