Valor Social

El nostre valor és social.

Vols saber com ho fem?

Durant l’any 2019 hem participat en l’elaboració d’eines de càlcul del nostre valor social integral generat durant l’any 2018. Aquesta participació ha format part d’una iniciativa liderada per l’Ajuntament del Prat de Llobregat des de la seva àrea de Promoció Econòmica (Economia Social).

Què és el Valor Social Integrat?

El Valor Social Integrat (VSI) és una metodologia que ajuda a entitats i organitzacions a calcular no només el valor generat econòmicament, sinó també el generat per a tots/es aquells que tenen relació amb ells.

D’aquesta manera quan valorem a una entitat tindrem en compte no només el seu valor econòmic generat per la seva activitat econòmica sinó també els beneficis socials que han generat.

Pel càlcul d’aquest VSI llavors, tindrem en compte el següent:

Valor Econòmic generat per la nostra activitat

Retorn socioeconòmic generat a les Administracions pùbliques

Valor Social específic generat a les parts interessades (stakeholders)

Quin valor social aporta Uikú Coworking durant 2018?

A Uikú Coworking tenim dues grans àrees d’activitat:

  • Coworking
  • Programes d’acompanyament i formació a nous / noves emprenedors/res
Image
Image

Per la realització d’aquest càlcul VSI hem passat per diferents fases, però una de les que més sorpreses positives han estat és la de les entrevistes als “stakeholders” o parts interessades, persones i entitats amb les que tenim una relació propera i que han estat molt importants per conèixer quin valor els hi aportem.

Perquè ens valoren?

"Amb la seva acció directe sobre emprenedors/res la nostra activitat arriba a persones més fàcilment."

Administració Pública

"Ara amb ells/es podem comptar per fer barri."

Entitat de La Obrera

"Abans tenia una idea, ara tinc un negoci."

Participant del Programa L'Acceleradora

"Gràcies a Uikú he pogut desenvolupar la meva tasca professional de forma molt mes eficient, he guanyat visibilitat, he conegut l’economia social, he fet una xarxa de col·laboradors i he participat en projectes en els que, d’altra banda, no ho podria haver fet.."

Soci d'Uikú Coworking

Valor Social Integral Uikú 2018

Valor Econòmic
0
Retorn Econòmic per AAPP
0
Valor Social Específic
0
Valor Social Integrat
0

I com generem aquest valor?

La nostra activitat per generar valor a totes les nostre parts interessades "stakeholders" es basa en diferents eixos d'actuació:

  • Donant un espai de coworking accessible que facilita que persones i entitat emprenedores puguin començar la seva activitat.
  • Realitzant programes de tutorització i formació com la Incubadora Uikú i l’Acceleradora La Obrera, on persones emprenedores aprenen, fan sinergies i creixen professionalment de manera gratuïta.
  • Col·laborant amb les entitats del voltant en la construcció i desenvolupament d’iniciatives de barri, municipi i comarca relacionades amb l’economia social, solidària i cooperativa.
  • Fent de connectors entre les diferents entitats del nostre voltant, tant públiques com Ajuntament del Prat de Llobregat o Consell Comarcal del Baix, com privades, com la COV i d’altres semblants.
  • Potenciant els subministrament i compra a proveïdors Km0 i de l’economia social, solidària i cooperativa.

VSI Uikú i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

El 25 de setembre de 2015, els líders mundials van adoptar un conjunt d’objectius globals per eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tots com a part d’una nova agenda de desenvolupament sostenible. Cada objectiu té metes específiques que s’han d’assolir en els propers 15 anys.

Per assolir aquestes fites, tothom ha de fer la seva part: els governs, el sector privat, la societat civil i persones com tu.

Durant 2018 la nostra activitat ha tingut relació amb els següents objectius de desenvolupament sostenible: