Image

PROGRAMA DE MENTORIA, DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ DE L’ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA 2020

Showtime!
“Emprenent per millorar el món”

Què és aquest programa?

Arriba la quarta edició d’aquest programa que es basa en obrir una convocatòria per a acompanyar un seguit de projectes professionals, i per al suport de l’emprenedoria a persones del Prat de Llobregat que no disposen de recursos econòmics  i recursos de coneixements empresarials (formació com a autònoms, startups, cooperativisme, fiscalitat, tutories individuals…). Aquest any 2020 més que mai aquest tipus de programes són una bona ajuda pels efectes de la COVID19 que han tingut a l'emprenedoria social.

Aquest programa de mentoria respon a la voluntat d’acompanyar a persones de qualsevol edat en la creació, incubació i creixement d’una idea de negoci amb la metodologia Lean Startup per poder fer realitat els seus projectes sota la tutorització dels professionals d'Heres Social i amb la col·laboració d'Uikú Coworking, així com el suport econòmic pel seu desenvolupament de l'Àrea d'Economia Social del Centre de Promoció Econòmica de l'Aj. del Prat de Llobregat.

A qui va adreçat?

Aquest programa gratuït realitzat amb la col·laboració de l’Ajuntament del Prat de Llobregat està adreçat a persones que vulguin fer realitat la seva idea de negoci.

Els criteris de selecció dels candidats seran el següents:

 • Cada candidat pot presentar-se només amb un projecte (10 punts)
 • Persones residents al del Prat de Llobregat en edat activa (10 punts)
 • El projecte presentat ha de tenir una necessitat de suport en els àmbits anteriorment descrits (20 punts)
 • Persones amb ganes de formar part d’un col·lectiu de professionals, d’una cooperativa, amb voluntat de tirar endavant el seu projecte i establir sinergies amb l'ecosistema de l'economia social. (10 punts)
 • Persones que creguin en el treball cooperatiu, ètic i sostenible, i que el seu projecte tingui entre els seus objectius tenir un impacte en l’economia social, cooperativa o solidària (10 punts)
 • El candidat haurà de presentar una idea de negoci de manera documentada. Es valorarà positivament si s’ha desenvolupat un pla d’empresa amb l’ajuda de Promoció Econòmica del Prat. (20 punts)

Estructura del programa

Aquest 2020, ens em adaptat a les noves normatives de seguretat degut a la COVID19, i per tant, totes les formacions i tutories es realitzaran de manera virtual amb la plataforma Zoom.

Tenim l'experiència de programes semblants durant aquests passats mesos de confinament i restriccions de mobilitat i els resultats han estat positius, així que no et preocupis per aquesta nova modalitat!

Image
Image

FORMACIÓ

TUTORIES

Hem redissenyat totalment el contingut de les formacions per adaptar-nos a les noves necessitats que els projectes emprenedors:

 • Presentació del programa i dels projectes participants
 • Gestió de projectes
 • Value Proposition Canvas
 • Identificació de problemes, enquestes i interpretació per  millorar
 • Product Design Canvas
 • Testeig i pivotació
 • Mínim Producte Viable

Totes aquestes formacions es realitzaran de manera setmanal durant els mesos d'octubre i novembre de 2020 en format online.

La durada prevista de cada sessió formativa és de 2 hores.

Els materials desenvolupats de cada sessió estaran accessibles als participants en un espai web compartit.

Tanmateix que hem modificat el format de les formacions, també ho hem fet per les tutories, aquesta quarta edició les característiques són les següents:

 • Hi haurà una borsa d'hores comuna, hem comprovat que hi ha projectes que no requereixen de tantes tutories i així s'utilitzaran millor, comptant amb un total de 7o hores.
 • Totes les tutories es realitzaran, com la formació, mitjançant l'utilització d'eines de videoconferència com Zoom.
 • Les tutories són individuals per cada projecte, no importa si un projecte té més d'un component, amb la virtualització serà més senzill assegurar l'assistència de tots/es.
 • Per cada projecte participant tindrem un espai web compartit, on només nosaltres, els tutors/res i els components de cada projecte tindran accés, d'aquesta manera podem compartir informació i documents de treball.
Desenvolupat per:
Amb la col·laboració de:
Amb el finançament de: